Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Jak pracuji

Způsob psychoterapie, který používám, je považován za krátkodobý, což znamená, že k řešení rámcově stačí pět až deset sezení. Na psychoterapeutickém plánu se domlouváme obvykle na prvním sezení.

Z jakých odborných psychoterapeutických zdrojů čerpám

Při své práci jsem vázán etickým kodexem ČMPS. Zaručuji zachovávat důvěrnost v terapii sdělovaných informací, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou vyjímkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně dozvím.
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009 - soukromý psycholog a psychoterapeut působící v Praze.