Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Postmoderní přístup v psychoterapii

O postmoderně nejprve hovoříme jako o směru v architektuře, který se vyznačuje míšením různých stylů. Na poli filosofickém se projevuje relativismem a pluralitou názorů a tím i o zpochybněním objektivismu - myšlenkového směru, který věří v objektivitu poznání. Jak je známo například z moderní částicové fyziky, tak objektivní - na pozorovateli nezávislé - pozorování není možné. V psychologii to platí - snad též pro jemnost duševních procesů - minimálně stejně. Proto se postmoderní přístup stal teoretickým východiskem pro současné psychoterapeutické směry a koncepty, jakými je radikální konstruktivismus, narativní psychoterapie či systemická psychoterapie.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009