Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Kdo jsem

portret Jakuba Jury

Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

Psycholog a psychoterapeut

Narodil jsem se v roce 1978 v pražských Holešovicích. Jsem ženatý a mám tři děti. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakulě Masarykovy univerzity v Brně a ještě předtím také Strojní fakultu ČVUT se zaměřením na Biomedicínské inženýrství. Od mého počátečního zaujetí hlubinnou psychoterapií jsem postupně přesouval své myšlenkové těžiště k přístupům, které více respektují vnitřní svět klienta. Cesta vedla přes Rogeriánskou na klienta orientovanou psychoterapii k Fenomenologické psychologii a posléze k současným psychoterapeutickým směrům, které vycházejí z konstruktivismu (v podstatě fenomenologie v jiném hávu), systémového přístupu a postmnoderního paradigmatu. V tomto způsobu psychoterapie jsem absolvoval výcvik s akreditací pro zdravotnictví (přesne výcvik v "Hypnotické a nehypnotické psychoterapii Miltona H. Ericksona"). Mimo soukromé psychoterapeutické a hypnoterapeutické praxe a vědecké práce na universitě ještě vedu psychologickou poradnu při ústředí nestátní neziskové organizace ČTU (Česká tábornická unie, o.s.). (Více v mém profesním CV.)

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009 - soukromý psycholog a psychoterapeut působící v Praze.