Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Radikální konstruktivismus

Radikální konstrultivismus je filosofický směr, který vzniknul v sedmdesátých letech dvacátého století. Svým pojetím světa má mnoho společného s fenomenologií. Ve zkratce říká asi toto: objektivní realita neexistuje.a Existuje pouze subjektivní realita, kterou si však vytváříme (konstruujeme) sami. Na značném množství věcí se však lidé mezi sebou shodnou. Ovšem sdílená realita není objektivní realita. Objektivní realita (tak jak si ji objektivisté vytvořili) je nezávislá na pozorovateli a má svou vlastní existenci. Naopak sdílená realita je na pozorovateli značně závislá - je jím vlastně vytvořena. Podle jednoho z autorů radikálního konstruktivismu Humberto Maturany se sdílený svět společně vytváří v procesu jazykování (languaging) - tedy tím, že o něm hovoříme. Sdílený svět jsou tedy sdílené jazykové konstrukce. Radikální konstruktivismus je dobře uplatnitelný v psychoterapii - umožňuje totiž změnit svět nemoci na svět zdraví. Na podkladě radikálního konstruktivismu je vybudována například narativní psychoterapie

Klíčová publikace je:

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009 - soukromý psycholog a psychoterapeut působící v Praze.