Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Hypnóza

hypnóza je jedinečný zážitek, který vzniká mezi klientem a hypnotizérem. Hypnóza může mít mnoho podob. Jedna z nich se nazývá klasická hypnóza a ta využívá standardní postupy - metaforicky by se dalo říct hypnotické pilulky, pomocí kterých se lze do hypnózy dostat a něco v ní měnit. Jistou nevýhodou je, že nepůsobí na všechny lidi stejně, ale především na hypnabilní jedince. Jiný přístup - Ericksonovský - je nepoužívat standardizované postupy a místo toho společně nacházet individuální způsoby (vhodné pro daného člověka) jak do hypnózy vstoupit (čemuž se odborně říká indukce hypnózy) a jak v hypnóze provádět požadovanou změnu. I co se týče psychoterapeutické změny v hypnóze je možné postupovat různě. Jedna z cest je použití přímých sugescí. Jiný způsob je pracovat v hypnóze s životním příběhem. A ještě jiný způsob je zadávání terapeutických úkolů, které přímo neovlivňují nežádoucí stav, ale působí zprostředkovaně přes jiný prvek systému. I co se týče samotné formy vstupu do hypnotického stavu je možné pracovat s postupy připomínajícími spánek (hypnotický spánek) v klasické hypnoterapii až k postupům, které se nazývají komunikační (konverzační hypnóza je typická pro ericksonovský přístup) a kde se indukce hypnotického stavu provádí v průběhu konverzace. V situacích, kdy je užitečné časté opakování hypnotického stavu je možné provést nácvik autohypnózy.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009 - soukromý psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut působící v Praze.