Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Jakub Jura, Ph.D.


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Podklady pro studenty
Podklady pro studenty psychologie - Psychologie pomaturitní

Aktuality

Momentálně žádná novinka ;)

Obecná psychologie

Dějiny psychologie

Metodologie psychologie

Psychologie osobnosti

  • Tématické okruhy ke zkoušce z psychologie osobnosti.doc
  • Psychologie osobnosti - struktura.doc
  • Psychologie osobnosti - Temperament a intelekt.doc
  • Psychologie osobnosti - Inteligence a sebepojetí.doc

Aplikované disciplíny psychologie

Psychoterapie

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D., Praha, 2012