Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Kurz transové komunikace

Ve výjimečných situacích, ale i v běžném životě se člověk nachází ve stavu transu, což je stav pozměněného vědomí a prožitku sebeuvědomění a vnímání reality. Jsou transy náboženské, extatické, ale i řidičské, sportovní, umělecké atp. Jedním z nich je i trans komunikační. Stav mysli, kdy jsme v komunikaci natolik ponořeni, že nevnímáme okolí a plně žijeme jen v právě probíhající komunikaci. To je stav, kdy je člověk snadno přístupný sugescím, ale i stav kdy dochází k náhlým prozřením, vítězným řešením, neobyčejným vhledům a kreativním nápadům. Náplní tohoto kurzu je jak takovýto komunikační trans rozvíjet udržovat a využívat. Kurz je zaměřen především prakticky a je v něm prostor pro práci s individuálními tématy účastníků.
 • Rozsah kurz: 20 výukových hodin (45 minut)
 • Termín kurzu:
 • Místo konání: Na mokřině 2227/32, Praha 3 - Žižkov
 • Cena kurzu: 2 500 Kč
 • Lektor kurzu: Mgr. Ing. Jakub Jura
 • Bližší informace: kurz-komunikace-IV.doc
 • Na kurz je potřeba se předem přihlásit - (kontakt)

Náplní kurzu je především:

 1. Filosofická východiska komunikace - postmoderna jako současné paradigma
 2. Běžné transy všedního dne
 3. Vstup do transu
 4. Vedení další osoby do transu
 5. Indukce transu konfúzí
 6. Reflexe - krátkodobý versus dlouhodobý účinek strategických intervencí
Tento kurz je společně s kurzem Strategické komunikace vhodným pokračováním základních kurzů, kterými jsou Neverbální komunikace a Komunikační dovednosti.
- zpět na přehled kurzů -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009