Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Kurz strategické komunikace

Mnohdy si při komunikaci stanovujeme i jiné cíle než jen přijmout a sdělit informace. Chceme vést rozhovor k nějakému cíli, chceme aby náš komunikační partner něco udělal, na něco přišel, něco si myslel atp. Každá komunikace má nějaký záměr na cíl. Něčeho pomocí ní chceme dosáhnout. Pokud si to uvědomujeme, je to plus pro nás. Náplní tohoto kurzu je naučit se jak toho dosáhnout. Jaké volit strategie v cestě za naším cílem. Kurz je zaměřen především prakticky a je v něm prostor pro práci s individuálními tématy účastníků.
 • Rozsah kurz: 20 výukových hodin (45 minut)
 • Termín kurzu:
 • Místo konání: Na mokřině 2227/32, Praha 3 - Žižkov
 • Cena kurzu: 2 500 Kč
 • Lektor kurzu: Mgr. Ing. Jakub Jura
 • Bližší informace: kurz-komunikace-III.doc
 • Na kurz je potřeba se předem přihlásit - (kontakt)

Náplní kurzu je především:

 1. Filosofická východiska komunikace - postmoderna jako současné paradigma
 2. Vedení rozhovoru
 3. Směrování pozitivním zaměřením
 4. Sugesce v rozhovoru
 5. Strategické intervence
 6. Dvojná vazba
 7. Reflexe - krátkodobý versus dlouhodobý účinek strategických intervencí
Tento kurz je společně s kurzem Transové komunikace vhodným pokračováním základních kurzů, kterými jsou Neverbální komunikace a Komunikační dovednosti.
- zpět na přehled kurzů -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009