Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná terapie, párová psyhoterapie a individuální psychoterapie, psychologické poradenstí a psychologická diagnostika, krizová intervence, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí, psychologie, psycholog.

Kurz: Neverbální komunikace prakticky

Zatímco uvědomělá část komunikace obvykle probíhá verbálně a její náplní je to, co chceme sdělit, tak neverbální komunikace obvykle příliš uvědomělá nebývá a ještě ke všemu ji využíváme ke sdělování vztahu mezi mluvčími. Tedy stránky komunikace, která může být mnohdy zásadnější než ta verbální - záměrná. Pokud se Vám někdy dostaly do rukou knížky o nonverbální komunikaci, tak jste možná zjistili, že poznatky v knížkách uvedené mnohdy v reálném životě vůbec nefungují. Tento kurz je zaměřen právě na přenesení oněch obecných poznatků do reálného života účastníků.
 • Rozsah kurz: 8 výukových hodin (45 minut)
 • Termín kurzu: 17. května 2014
 • Cena kurzu: 999 Kč
 • Lektor kurzu: Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.
 • Bližší informace: kurz-komunikace-II.doc
 • Na kurz je potřeba se předem přihlásit - (kontakt)

Náplní kurzu je především:

 1. Filosofická východiska komunikace - postmoderna jako současné paradigma
 2. Druhy komunikace (verbální, neverbální - gestika, proxemika, mimika atd.)
 3. Základní poznatky o neverbální komunikaci (NVK)
 4. Komunikace vztahová (analogová) a obsahová (digitální)
 5. Vzájemné interakce mezi vztahovou a obsahovou komunikací
 6. Interakční podoba neverbální komunikace
Tento kurz je společně s kurzem Rozvoje komunikačních dovedností prakticky vhodnou průpravou k specializovanějším kurzům, kterými jsou kurz strategické a transové komunikace.
- zpět na přehled kurzů -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2014